COVER magazin.com

Važnost dodataka u prehrani muškarca

Uobičajena prehrana s dnevnim preporučenim vrijednostima hranjivih tvari nije dovoljna kako bi postizali vrhunske rezultate.  Oni iskusniji sportaši to već odavno znaju.

Nacionalni institut za zdravlje SAD-a, suplementima je definirao sve proizvode koji su namijenjeni nadopuni prehrane, a sadrže vitamine, minerale, ljekovito i ino bilje; koncentrate ili ekstrakte te njihove smjese. Oni su, prema definiciji vitamini B-kompleksa, A, D i K, folna kiselina, biotin; minerali – magnezij, kalij, natrij, cink, željezo i bakar; masne kiseline – linolenska, linolna, EPA, DHA, arahidonska, GLA, alfa lipoična; proteinski koncentrati – mliječni, sojini, jajčani, aminokiseline; enzimi, ekstrakti biljaka, žive kučlture mikroorganizama, hormoni.

Ipak, svakoj osobi  mora se pristupati individualno što se tiče dodavanja suplemenata prehrani zbog različite potrošnje energije, snage i izdržljivosti te različitih potreba za poboljšanjem fizičkih performansa ovisno o sportu kojim se bave. Upravo zbog te različitosti, danas ćemo se zadržati na sportašima koji se bave fitnessom i suplementima koji su, sukladno s time, njima potrebni.