Kalkulator troškova uvoza rabljenog automobila iz EU (poseban porez)

Kalkulator je izrađen 01. siječnja 2018. prema važećim stopama poreza.